O NÁS

Našou prioritou je vaša maximálna spokojnosť

Sme dynamicky sa rozvíjajúca dopravná a logistická spoločnosť, ktorú v roku 2001 s odvahou a nadšením založil Tibor Bugár.

NCD s.r.o.

Naša spoločnosť má svoje silné korene v oblasti dopravy a logistiky. Vykonávame vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu vo viacerých európskych štátoch. Našou prioritou je rýchlosť a efektivita prepravy, čo dokážeme zabezpečiť vďaka našim skúseným šoférom a modernému vozovému parku. Neustále sledujeme a aktualizujeme polohu našich vozidiel, čo nám umožňuje rýchlo a pružne reagovať na akékoľvek zmeny alebo nepredvídané udalosti.

NCD

NCD nie je len názov našej spoločnosti, ale aj princípy našej filozofie.

N

N znamená, že "pre nás „neexistuje nemožné", Vždy nájdeme riešenie na každý dopyt..

C

C znamená „cieľavedomosť“. Náš stanovený cieľ sa snažíme dosiahnuť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

D

D znamená „dynamizmus“. Uvedomujeme si dôležitosť flexibility a schopnosti adaptácie v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.
HISTÓRIA SPOLOČNOSTI NCD s.r.o.

Krok za krokom, spolu píšeme úspešnú históriu našej spoločnosti.

 • 2001

  Začiatky

  Tibor Bugár si založil živnosť, na základe ktorého začal podnikať v oblasti výkupu ovocia a zeleniny od miestnych pestovateľov, a následného predaja v oblastiach Stredného a Východného Slovenska. Keďže tovar potreboval rýchlo a promptne premiestniť, kúpil svoje prvé dve nákladné vozidlá – Avie.
 • 2003

  Tvrdá práca

  Po tvrdej práci dvoch zeleninárskych sezón si uvedomil, že nákladné vozidlá by mal využiť aj v jesennom a zimnom období, kedy je čerstvých poľnohospodárskych produktov pomenej. Rozhodol sa využiť ich na rozvoz tovaru do najväčších slovenských obchodných reťazcov.
 • 2007

  NCD s.r.o.

  Podnikanie sa vďaka tvrdej a poctivej práci, flexibilite a invenčným nápadom rozrastalo z roka na rok. Tibor Bugár sa rozhodol pre založenie spoločnosti NCD s.r.o. a postupné rozširovanie vozového parku.
 • 2009

  Nová prevádzka

  Existujúce kancelárie a parkovacie plochy boli už nepostačujúce, preto sme sa presťahovali do nových prevádzkových priestorov do areálu Sihoň pri Trsticiach. Obnovili sme existujúce budovy a vytvorili sme priestranné parkovacie plochy pre vozidlá.
 • 2012

  Šanca na rozvoj

  V rokoch ekonomickej krízy sme vďaka strategickým rozhodnutiam stabilizovali svoje postavenie aj dobré meno na trhu, a po kríze sme dostali druhý dych. Popri medzinárodnej doprave a zdvojnásobení počtu nákladných vozidiel sme začali rozširovať svoje parkovacie a skladovacie kapacity.
 • 2017

  Inovácie

  Sústreďujeme sa nielen na kvantitu, ale aj kvalitu. Neustále obnovujeme svoj vozový park, používame najnovšie, najekologickejšie modely nákladných vozidiel so zlatými servisnými zmluvami, a teda nulovými nákladmi na opravu. Budujeme nové skladové priestory, ktoré sčasti prenajímame a sčasti využívame pre vlastné potreby.
 • 2023

  Ekologické myslenie

  Sme presvedčení, že základom úspešného podnikania v 21. storočí je ekologické myslenie a udržateľnosť ekonomických procesov. Vo svojich prevádzkových priestoroch sme vybudovali fotovoltickú elektráreň, ktorá pokrýva naše energetické potreby, a vozový park sme rozšírili o hybridné osobné vozidlá. Plánujeme výstavbu elektrickej nabíjacej stanice. A veľkou výzvou pre nás sú elektrické nákladné vozidlá...

V našom areáli sme vybudovali niekoľko objektov, ktoré sa stali technickou a infraštrukturálnou základňou našej firmy. Prvým z nich je kancelárska budova spojená s príručným skladom. Tu sa nachádzajú kancelárie riadiacich pracovníkov spoločnosti, ako aj ekonomické oddelenie a miestnosť dispečerov.

Ťažiskom našej činnosti okrem dopravy je prenájom skladových priestorov a poskytovanie skladovacích služieb. Z tohto dôvodu sme už vybudovali – a postupne budujeme – skladové priestory. V súčasnosti máme k dispozícii 4 skladové haly, a ďalšie 2 sú vo výstavbe.

Súčasťou nášho areálu je aj polyfunkčná budova, ktorá okrem kancelárskych priestorov ponúka aj bytové priestory.

Kľúčovou časťou našej prevádzkovej infraštruktúry je aj dielňa, pneuservis a autoumyváreň, ktoré slúžia na vykonávanie opráv a pravidelnej údržby našich vozidiel a strojov. Priľahlé upravené a spevnené plochy poskytujú priestor pre parkovanie našich nákladných vozidiel a návesov.

Ekologické myslenie

Uvedomujeme si našu zodpovednosť za budúcnosť tejto planéty. Preto nechceme plytvať prírodnými zdrojmi, a našu celkovú energetickú potrebu by sme chceli zabezpečiť z obnoviteľných zdrojov a to ešte aj z vlastnej výroby.

V roku 2023 sme na strechu jedného nášho skladu nainštalovali solárne panely. V budúcnosti by sme chceli pokračovať s umiestnením fotovoltických panelov aj na ďalších budovách. Vyprodukovaná elektrická energia tak pokryje významnú časť našich energetických potrieb.

Obnovili sme aj vozový park osobných vozidiel. Väčšiu časť tvoria už hybridné motorové vozidlá. Sme otvorení pre inovatívne riešenia, preto vítame rozmach a pokroky v oblasti elektrických nákladných vozidiel. Veríme, že ich budeme mať čoskoro aj vo flotile.

Prenájom skladových priestorov

STORAGE

Prenájom skladových priestorov

V oblasti skladovania máme momentálne k dispozícii 2400 m2 krytých skladových priestorov. Toto rozlehlé priestory nám umožňujú efektívne a bezpečné skladovanie tovarov našich klientov.

2400 m2
bezpečné skladovanie

Kryté skladové priestory

Je to prostredie, kde sa stretáva efektivita, bezpečnosť a flexibilita

Zabezpečujeme

Bezpečnosť

V našich skladových priestoroch je kladený veľký dôraz na bezpečnosť. Sú vybavené moderným bezpečnostným systémom, ktorý zahŕňa kamerový dohľad a alarmy. Okrem toho, naši zamestnanci sú pravidelne školení v otázkach bezpečnosti a dodržiavania pravidiel skladovania.